Klooster Wittem is een van de laatst overgebleven bewoonde kloosters van Nederland.
Er zijn dagelijkse gebedsmomenten en vieringen en er wordt samen geleefd.
Vaste bezoekers en gasten ontsteken dagelijks kaarsen in een van de kapellen. En er is zeer regelmatig een bezinnende en inspirerende activiteit onder de noemer 'Pleisterplaats voor de Ziel'.
Met een eigen kloosterboekwinkel en verstilde kloostertuin die dagelijks open zijn, heeft Klooster Wittem ongelooflijk veel te bieden.