Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Activiteit

NB: Deze activiteit is reeds voorbij
 

En uit de Aarde verscheen de Mens

 

Expositie met (deels fotografisch) werk van Luc ten Klooster en teksten van Harrie Sevriens

 

Wij leven op onze aarde met 7 miljard mensen. Wij voelen ons verbonden met een ras, religie of natie, met onze woonplaats of onze familie. Ofwel we willen ons vrij voelen en doen dan ons best om ons te ontworstelen aan dergelijke verbindingen. Dan benadrukken we onze persoonlijke individualiteit en identiteit.

 

Maar zijn we niet juist allemaal aan elkaar gelijk omdat we allemaal een individu zijn? En kennen wij niet allen dezelfde emoties rond geboorte en dood, van geluk en verdriet, van liefde en lijden? Staan wij niet allemaal voortdurend voor keuzes tussen goed en kwaad? Of schipperen wij daar tussendoor? Zijn wij niet allen op dezelfde wijze geboren en is het sterven niet bij iedereen het stoppen van een kloppend hart? Bedenk, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren. Dat geldt niet alleen voor de mens en al het leven, maar ook voor alles wat wij gemaakt hebben.

 

Luc ten Klooster gaf deze gedachten letterlijk vorm met de aarde van Zuid-Limburg: zijn modellen en objecten zijn met leem bedekt waardoor zij anonimiseren en aan elkaar gelijkwaardig worden. Zij zijn daadwerkelijk uit aarde geboetseerd. In de vormgeving (mixed media) zien we reminiscenties aan de katholieke religie: ze verwijst naar de historie van oude retabelen (altaarstukken); foto's zijn geprint op papier van een bijbel en een missaal.

 

In een aantal werken zijn teksten verwerkt van Harrie Sevriens, voornamelijk uit zijn nieuwe bundel Weet je. Teksten die naadloos aansluiten en die het wezen van de mens vaak haarscherp blootleggen. Bij de opening op

7 mei presenteert Harrie Sevriens deze nieuwe bundel. Hij publiceert regelmatig in o.a. De Limburger en was stadsdichter van Heerlen.

 

Luc ten Klooster gaf al eerder uiting aan zijn overtuiging met de op vergelijkbare wijze vormgegeven symboliek in het grote boogvenster van de Kloosterbibliotheek en de (semi-permanente) aanwezigheid van de 9 Griekse Muzen. Een ruimte die behoort bij een Rooms-Katholiek klooster, maar die als bibliotheek tegelijkertijd een universeel weten vertegenwoordigt waarin geen onderscheid meer is.

 

OPENING                   zondag 7 mei 13.30 uur

OPENSTELLING        zondagen 7, 14, 21, 28 mei, zaterdagen 13, 20, 27 mei

                                    en op afspraak (via de receptie)

TIJD                            van 13.30 tot 16.30 uur

ENTREE                     vrije gift

 

  • Tijdens het Pinksterweekende 3, 4 en 5 juni maakt deze expositie deel uit van de Kunstroute Gulpen-Wittem. Op de locatie van Klooster Wittem wordt dan dagelijks van 11.00 - 17.00 uur ook het werk getoond van diverse andere kunstenaars. Info: www.kunstroutegulpenwittem.nl of folder via T 043 450 1741

datumzondag 21 mei 2017 van 13:30 uur tot 16:30 uur
 vrije gift