Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Activiteit

NB: Deze activiteit is reeds voorbij
 

De kloof... en het licht dat er doorheen schijnt

Sociale gerechtigheid en Rijnlanddenken in Limburg

 

Limburg kent een geschiedenis van sociaal-economische ups en downs. Periodes van economische dynamiek, groei en bloei wisselden af met diepe crisistijden. Momenteel wordt er op diverse manieren samengewerkt aan een van gezondheid blakend Limburg. In Limburg was er ook altijd oog voor de sociale kwesties, die gepaard gingen met de economische ontwikkelingen. Zowel in magere als in vette jaren blijft immers de vraag, hoe we voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen bevoorrechten en benadeelden en dat die kloof dieper en breder wordt.

In samenwerking met o.a. Bisdom Roermond, de Limburgse Adviesraad Oud Mijnwerkers en in opvolging van de Rijnlandlezing van (en ondersteund door) de Provincie Limburg, organiseert Klooster Wittem deze dag over sociale kwesties in Limburg anno nu.

Medewerking wordt o.a. verleend door Marleen van Rijnsbergen (gedeputeerde Provincie Limburg), HancoJürgens(Duitslandinstituut Amsterdam), Sandra Rosvelds(www.beweging.net). Daarnaast zijn er themabijeenkomsten met o.a. Ria Slegers (Open Universiteit Heerlen) over de kloof zekerheid en flexibiliteit in de arbeidsmarkt; Peter Gortzak (Algemene Pensioen Groep) over solidariteit tussen jongeren en ouderen; Nol Reverda (Zuyd Hogeschool) over de kloof tussen de Randstad en het Randland en de betekenis  van de Ommelanden; Paul Jungbluth (Maastricht University) over de kloof tussen kansrijk en kansarm in het onderwijs en Lei Delsen (Radboud Universiteit) over de kloof tussen arm en rijk.

Opgave bij Philippe Cremers philippe.cremers@kloosterwittem.nl 


datumvrijdag 17 november 2017 van 09:30 uur tot 17:00 uur
 

uiterlijk 13 november bij philippe.cremers@kloosterwittem.nl

prijs€ 25,00