Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Activiteit

NB: Deze activiteit is reeds voorbij
 

Ontwikkeling en toegankelijkheid van het onderwijs in Limburg

Wittemer Beraad onderwijsconferentie

 

Het Wittemer Beraad maakt actuele Limburgse sociaal-maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar. Rijnlands denken is hierbij leidend. Zo wil het beraad een actieve bijdrage leveren aan het dichten van een groeiende kloof in de Limburgse samenleving en werken aan een samenleving waarin ieder mens telt.

In samenwerking met St Bonaventura Aob-FNV, CNV-onderwijs, BON, UM en andere instellingen organiseert het Wittemer Beraad een onderwijsconferentie rond de ontwikkeling en toegankelijkheid van het onderwijs in Limburg. De dag zal uitlopen in een aantal aanbevelingen en concrete beleidsadviezen.  

 

Prof. dr. Lex Borghans, hoogleraar Arbeidseconomie en Sociaal Beleid aan de Universiteit Maastricht zal spreken over ongelijkheid in het onderwijs en dr. Herman Blom, lector aan de Hogeschool Stenden Leeuwarden, over Rijnlands denken en onderwijs en arbeidsmarkt. Verder zal drs. L. Frissen deelnemen aan een Ronde Tafelgesprek o.l.v. Karin Straus. Donder leiding van diverse speciaal genodigde deskundigen worden workshops gehouden o.a. over de kloof tussen werkvloer en management, de kloof tussen Randstad en provincie, tussen politiek en burger, tussen kansarm en kansrijk, tussen Engels en buurtalen, tussen kleine en grote scholen en over de kloof tussen Angelsaksisch en Rijnlands denken binnen het onderwijs.

 

Aanmelden kan via de website van het Wittemer Beraad.


datumvrijdag 29 november 2019 van 09:30 uur tot 17:00 uur
 

opgave tot 27 november