Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Tijden en informatie vieringen

Kerken en kapellen - kaarsje opsteken

 

Klooster Wittem beschikt over een aantal kerken en kapellen die vrij toegangelijk zijn van 8.00 uur tot en met de laatste viering van de dag.
Men kan een kaarsje opsteken bij de H. Gerardus Majella of Maria, OLV van Altijddurende Bijstand, in stilte zitten of bidden. Ook vinden er door de week en in het weekeinde een groot aantal liturgische vieringen plaats.

 

Weekendvieringen

 

Zaterdag19:00 u.Kringviering van Woord en GebedGerarduskapel
Zondag09:00 u.EucharistievieringKloosterkerk
Zondag11:00 u.EucharistievieringGerarduskapel
Zondag18:00 u.EucharistievieringKloosterkerk

 

Vieringen van maandag tot vrijdag

 

Dagelijks om 8.00 uur ochtendgebed en om 18.00 uur avondgebed in de Smartenkapel samen met de kloostergemeenschap.
Op dinsdag- en donderdagochtend is er aansluitend aan het ochtendgebed om 8.00 uur een Eucharistieviering.

 

Bijzondere vieringen in december

 

Begin december


 • Weekend 1/2 december: eerste weekend van de Advent.
 • Weekend 8/9 december, tweede weekend van de Advent: in alle vieringen is er speciaal aandacht voor de Adventsactie voor naaiateliers voor jonge moeders in Congo. Na alle vieringen is een deurcollecte.
 • Weekend 8/9 december, Amnesty-weekend: we ontsteken de Amnesty-kaars voor de Oekraïner Oleg Sentsov die in Rusland 20 jaar gevangenisstraf kreeg voor zijn vreedzaam protest tegen de annexatie van de Krim. Na de viering van zaterdagavond en zondag 11.00 uur kunt u bovendien brieven versturen tegen mensenrechtenschendingen op andere plekken in de wereld.
 • Zondag 16 december, derde weekend van de Advent: het Vredeskoor uit Nuth zingt in de viering van 11.00 uur.


Rond Kerst en Oud & Nieuw


 • Dinsdag 18 december, 19.00 uur: boeteviering ter voorbereiding op het Kerstfeest.
 • Kerstavond (maandag 24 december):

- 19.00 uur: Familieviering in de Gerarduskapel, met jongerenkoor Galou uit Gulpen.

- 21.00 uur: Kerstviering in de Kloosterkerk met samenzang en live muziek van Caroline Bosch (sopraan), Benoît Eggen (piano)  en Thomas v.d. Luit (orgel).

- 23.00 uur: Kerstnachtviering in de Kloosterkerk, met het Gemengd Zangkoor van Partij-Wittem.

 • Eerste Kerstdag (dinsdag 25 december):

9.00 uur: Herdertjesmis in de Gerarduskapel; eucharistieviering waarin de kleintjes meespelen in het kerstverhaal. Kinderen kunnen verkleed naar de kerk komen, als herder, engel, Jozef, Maria of een koning. In de Kapel liggen ook verkleedkleertjes klaar.

11. 00 uur: Eucharistieviering in de Gerarduskapel met het Gemengd Zangkoor van Partij-Wittem.

18.00 uur: Eucharistieviering in de Kloosterkerk met samenzang.

 • Tweede Kerstdag (woensdag 26 december): Vieringen om 9.00 in de Kloosterkerk en 11.00 uur in de Gerarduskapel, beide met samenzang. Geen viering om 18.00 uur.
 • Weekend 29/30 december: Vieringen zoals ieder weekend, d.w.z. zaterdagavond Kringviering om 19.00 uur; zondag eucharistievieringen om 9.00 in de Kloosterkerk, 11.00 uur in de Gerarduskapel, beide met samenzang en 18.00 uur in de Kloosterkerk, zonder zang.
 • Oudejaarsavond (maandag 31 december): Eucharistieviering om 19.00 uur.
 • Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari): vieringen om 9.00 in de Kloosterkerk en 11.00 uur in de Gerarduskapel, beide met samenzang. Geen viering om 18.00 uur.

 

Op 16 december, derde zondag van de maand, is er van 10.00 tot 11.00 uur gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten in de refter van het klooster. Iedereen die zich met het rectoraat of het klooster verbonden voelt, is van harte welkom.

 


 

Kerkbrief

 

Iedere maand wordt er een kerkbrief uitgegeven met uitgebreide informatie. Lees hier de laatste kerkbrief.

 


 

Kringviering op zaterdagavond

 

Iedere zaterdagavond is er in de Gerarduskapel een Viering van Woord en Gebed. Omdat we in een kring zitten, in de ruimte vóór het altaar, noemen we deze dienst een Kringviering.

We steken dan kaarsjes aan onder het zingen van een Taizélied, we luisteren naar de woorden uit de Heilige Schrift die worden uitgelegd, we overdenken in stilte wat ons bezighoudt en we bidden samen. Aan het eind van de viering brengen we de lichtjes bij de icoon van Maria of het beeld van Gerardus.

Speciaal de mensen die eens een andere viering willen meemaken dan de vertrouwde eucharistie nodigen we uit om mee te doen!

De vieringen beginnen om 19.00 uur. 

Wekelijks rozenkransgebed voor de vrede

 

Iedere donderdag wordt in Klooster Wittem de rozenkrans gebeden voor de vrede. De oorlogen in het Midden-Oosten, de terreur van IS, de spanningen in het oosten van Europa en de voortdurende strijd in Afrika heeft het klooster ertoe gebracht het oude gebruik van het bidden van de rozenkrans weer op te pakken.

Het steeds weer bidden van 'Weesgegroetjes' afgewisseld met 'Onzevaders' heeft een meditatieve werking, het roept de ruimte op om open te staan naar Maria. We willen tot haar bidden voor de vrede en haar vragen ons bij te staan bij alles wat ons overkomt.

Het rozenkransgebed is iedere donderdag van 12.00 tot 12.30 uur.

 


 

Liedavonden

 

Regelmatig worden op maandagavond van 19.00-20.00 uur nieuwe of minder bekende liederen voor de liturgie ingestudeerd. Voorgangers en voorzangers zijn daarbij aanwezig. Maar ook kerkgangers zijn van harte welkom om mee te doen. De repetitie vindt plaats in de Gerarduskapel.