Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Tijden en informatie vieringen

Kerken en kapellen - kaarsje opsteken

 

Klooster Wittem beschikt over een aantal kerken en kapellen die vrij toegangelijk zijn van 8.00 uur tot en met de laatste viering van de dag.
Men kan een kaarsje opsteken bij de H. Gerardus Majella of Maria, OLV van Altijddurende Bijstand, in stilte zitten of bidden. Ook vinden er door de week en in het weekeinde een groot aantal liturgische vieringen plaats.

 

Weekendvieringen

 

Zaterdag19:00 u.Kringviering van Woord en GebedGerarduskapel
Zondag09:00 u.EucharistievieringKloosterkerk
Zondag11:00 u.EucharistievieringGerarduskapel
Zondag18:00 u.EucharistievieringKloosterkerk

 

Vieringen van maandag tot vrijdag

 

Dagelijks om 8.00 uur ochtendgebed en om 18.00 uur avondgebed in de Smartenkapel samen met de kloostergemeenschap.
Op dinsdag- en donderdagochtend is er aansluitend aan het ochtendgebed om 8.00 uur een Eucharistieviering.

 

Bijzondere vieringen in september

 

  • Weekend 1/2 september: Wereldgebedsweekend voor de Schepping.
  • Zondag 2 september: in de viering van 11.00 uur zingt het St. Alfonsuskoor van de voormalige redemp-toristenkerk in Roosendaal. Het koor zingt onder andere een a-capellamis van Palestrina.
  • Weekend 8/9 september: Amnesty-weekend. We ontsteken in alle vieringen een kaars voor de Thaise mensenrechtenverdedigster Sirikan Charoensiri, die 15 jaar cel dreigt te krijgen, alleen omdat ze aan-wezig was bij een protestdemonstratie. U kunt haar een groet ter bemoediging sturen. Adresgegevens liggen achter in kerk en kapel. Na de viering van zaterdagavond en zondag 11.00 uur kunt u bovendien terecht bij het Amnesty-standje, om een brief te versturen tegen mensenrechtenschendingen op andere plekken in de wereld.
  • Weekend 15/16 september: Kerkproeverij; u bent allen nadrukkelijk uitgenodigd om een vriend, buur of familielid mee te nemen naar de kerk.
  • Zondag 16 september: om 9.00 uur zingt het Gemengd Zangkoor van Partij-Wittem; om 11.00 uur zingt het koor Mixtuur uit Utrecht, een koor dat is opgericht als jongerenkoor en dat nog steeds eigentijds repertoire zingt, zoals de Mis van Hennie Vrienten (zanger van de popgroep Doe Maar).
  • Zondag 16 september: kindernevendienst tijdens de viering van 11.00 uur. Alle kinderen zijn welkom bij een eigen viering in een zaal in het klooster.
  • Zondag 23 september, Vredeszondag: in de viering van 11.00 uur zingt het Vredeskoor uit Nuth.

 

Op 16 september, derde zondag van de maand, is er van 10.00 tot 11.00 uur gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten in de refter van het klooster. Iedereen die zich met het rectoraat of het klooster verbonden voelt, is van harte welkom.

 


 

Kerkbrief

 

Iedere maand wordt er een kerkbrief uitgegeven met uitgebreide informatie. Lees hier de laatste kerkbrief.

 


 

Kringviering op zaterdagavond

 

Iedere zaterdagavond is er in de Gerarduskapel een Viering van Woord en Gebed. Omdat we in een kring zitten, in de ruimte vóór het altaar, noemen we deze dienst een Kringviering.

 

We steken dan kaarsjes aan onder het zingen van een Taizélied, we luisteren naar de woorden uit de Heilige Schrift die worden uitgelegd, we overdenken in stilte wat ons bezighoudt en we bidden samen. Aan het eind van de viering brengen we de lichtjes bij de icoon van Maria of het beeld van Gerardus.

 

Speciaal de mensen die eens een andere viering willen meemaken dan de vertrouwde eucharistie nodigen we uit om mee te doen!

 

De vieringen beginnen om 19.00 uur. 

Wekelijks rozenkransgebed voor de vrede

 

Iedere donderdag wordt in Klooster Wittem de rozenkrans gebeden voor de vrede. De oorlogen in het Midden-Oosten, de terreur van IS, de spanningen in het oosten van Europa en de voortdurende strijd in Afrika heeft het klooster ertoe gebracht het oude gebruik van het bidden van de rozenkrans weer op te pakken.

Het steeds weer bidden van 'Weesgegroetjes' afgewisseld met 'Onzevaders' heeft een meditatieve werking, het roept de ruimte op om open te staan naar Maria. We willen tot haar bidden voor de vrede en haar vragen ons bij te staan bij alles wat ons overkomt.

Het rozenkransgebed is iedere donderdag van 12.00 tot 12.30 uur.

 


 

Liedavonden

 

Regelmatig worden op maandagavond van 19.00-20.00 uur nieuwe of minder bekende liederen voor de liturgie ingestudeerd. Voorgangers en voorzangers zijn daarbij aanwezig. Maar ook kerkgangers zijn van harte welkom om mee te doen. De repetitie vindt plaats in de Gerarduskapel.

 


 

Vieringen Gerardusoctaaf * 13 - 21 oktober

 

De feestweek van Gerardus, het Gerardusoctaaf, valt dit jaar van 13 oktober tot en met 21 oktober.

De Kringviering op zaterdag 13 oktober om 19.00 uur is de opening. Aan het einde van de viering lopen we met lichtjes door de met kaarsjes feeëriek verlichte tuin naar het beeld van Gerardus.

Op zondag 14 oktober is er een extra pelgrimsviering om 12.15 uur voor bedevaartgangers, waarbij u zich kunt aansluiten; om 15.00 uur is er een middagdienst met processie door de tuin.

Op het Gerardusfeest op dinsdag 16 oktober is er om 11.00 uur een eucharistie en om 15.00 uur een middagdienst met processie door de tuin.

Bij de afsluiting van het octaaf op zondag 21 oktober zingt in de eucharistieviering van 11.00 uur ‘Capella Majellana’, het kerkkoor van de Gerardus Majellakerk te Utrecht o.a. de Missa Brevis in C van W.A. Mozart. Na afloop opent de schutterij het kloosterfeest (zie elders). In de eucharistieviering van 18.00 uur speelt Harmonie St.-Gerardus Heksenberg, die dit jaar haar 80-jarig bestaan viert.