Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Tijden en informatie vieringen

Kerken en kapellen - kaarsje opsteken

Klooster Wittem beschikt over een aantal kerken en kapellen die vrij toegangelijk zijn van 8.00 uur tot en met de laatste viering van de dag.
Men kan een kaarsje opsteken bij de H. Gerardus Majella of Maria, OLV van Altijddurende Bijstand, in stilte zitten of bidden. Ook vinden er door de week en in het weekeinde een groot aantal liturgische vieringen plaats.
 

Weekendvieringen

Zaterdag 19:00 u.Kringviering van Woord en Gebed    Gerarduskapel
Zondag 09:00 u.EucharistievieringKloosterkerk
Zondag 11:00 u.EucharistievieringGerarduskapel
Zondag 18:00 u.EucharistievieringKloosterkerk

 

Vieringen van maandag tot vrijdag

Dagelijks om 8.00 uur ochtendgebed en om 18.00 uur avondgebed in de Smartenkapel samen met de kloostergemeenschap.
Op dinsdag- en donderdagochtend is er aansluitend aan het ochtendgebed om 8.00 uur een Eucharistieviering.

 


 

Bijzondere vieringen in januari

 

  • Zondag 31 december, Oudejaarsavond: eucharistieviering uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar om 19.00 uur. De zondagavondviering van 18.00 uur vervalt.
  • Maandag 1 januari, Nieuwjaarsdag: eucharistievieringen om 9.00 uur in de Kloosterkerk en 11.00 uur in de Gerarduskapel met samenzang; geen viering om 18.00 uur.
  • Weekend 6/7 januari, feest van de Openbaring des Heren (Driekoningen).
  • Weekend 13/14 januari, Amnesty-weekend: we ontsteken in alle vieringen de Amnesty-kaars voor Shahrul Izani uit Maleisië, die tot een onevenredig zware straf veroordeeld is. Ook daartegen protesteert Amnesty. Na de viering van zaterdagavond en zondag 11.00 uur kunt u boven-dien brieven versturen tegen mensenrechtenschendingen op verschillende plekken in de wereld.
  • Zondag 14 januari: feestdag van de zalige redemptorist Peerke Donders. In alle weekendvieringen wordt aandacht besteed aan zijn leven en werk. Dit gebeurt met name is de viering van zondag 11.00 uur, waarin het Caribisch koor ‘Together’ zingt.
  • Zondag 21 januari: in de viering van 11.00 uur zingt de Schola Cantorum uit Wahlwiller gregoriaans.
  • Week van 21 t/m 28 januari: Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. In het dagelijks avondgebed van de communiteit (maandag t/m vrijdag, 18.00 uur) wordt hieraan aandacht besteed;
  • Weekend 27/28 januari: kanselruil met de protestantse gemeente van Vaals-Gulpen: in de Kringviering van zaterdag 19.00 uur preekt Ds. Harrie de Reus en in de zondagse dienst van 10.00 uur in de protestantse kerk van Gulpen preekt pastor Jeroen de Wit van Klooster Wittem.


Op 21 januari, derde zondag van de maand, is er van 10.00 tot 11.00 uur gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten in de refter van het klooster. Iedereen die zich met het rectoraat of het klooster verbonden voelt, is van harte welkom. 

Kerkbrief

Iedere maand wordt er een kerkbrief uitgegeven met uitgebreide informatie. Lees hier de laatste kerkbrief.

 


 

Kringviering op zaterdagavond

Iedere zaterdagavond is er in de Gerarduskapel een Viering van Woord en Gebed. Omdat we in een kring zitten, in de ruimte vóór het altaar, noemen we deze dienst een Kringviering.

We steken dan kaarsjes aan onder het zingen van een Taizélied, we luisteren naar de woorden uit de Heilige Schrift die worden uitgelegd, we overdenken in stilte wat ons bezighoudt en we bidden samen. Aan het eind van de viering brengen we de lichtjes bij de icoon van Maria of het beeld van Gerardus.

Speciaal de mensen die eens een andere viering willen meemaken dan de vertrouwde eucharistie nodigen we uit om mee te doen!

De vieringen beginnen om 19.00 uur.
Wekelijks rozenkransgebed voor de vrede

Iedere donderdag wordt in Klooster Wittem de rozenkrans gebeden voor de vrede. De oorlogen in het Midden-Oosten, de terreur van IS, de spanningen in het oosten van Europa en de voortdurende strijd in Afrika heeft het klooster ertoe gebracht het oude gebruik van het bidden van de rozenkrans weer op te pakken.

Het steeds weer bidden van 'Weesgegroetjes' afgewisseld met 'Onzevaders' heeft een meditatieve werking, het roept de ruimte op om open te staan naar Maria. We willen tot haar bidden voor de vrede en haar vragen ons bij te staan bij alles wat ons overkomt.

Het rozenkransgebed is iedere donderdag van 12.00 tot 12.30 uur.

 


 

Liedoefenavond

Zingen maakt gezond! Regelmatig houden we een open liedoefenavond, waarop we onbekende of minder bekende liederen voor de weekendliturgie instuderen. Voorgangers en voorzangers zijn daarbij aanwezig. Maar ook kerkgangers zijn van harte welkom om mee te doen. De repetitie duurt van 19.00 tot 20.00 uur en vindt plaats in de Gerarduskapel.