Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Tijden en informatie vieringen

Kerken en kapellen - kaarsje opsteken

 

Klooster Wittem beschikt over een aantal kerken en kapellen die vrij toegangelijk zijn van 8.00 uur tot en met de laatste viering van de dag.
Men kan een kaarsje opsteken bij de H. Gerardus Majella of Maria, OLV van Altijddurende Bijstand, in stilte zitten of bidden. Ook vinden er door de week en in het weekeinde een groot aantal liturgische vieringen plaats.

 

Weekendvieringen

 

Zaterdag19:00 u.Kringviering van Woord en GebedGerarduskapel
Zondag09:00 u.EucharistievieringKloosterkerk
Zondag11:00 u.EucharistievieringGerarduskapel
Zondag18:00 u.EucharistievieringKloosterkerk

 

Vieringen van maandag tot vrijdag

 

Dagelijks om 8.00 uur ochtendgebed en om 18.00 uur avondgebed in de Smartenkapel samen met de kloostergemeenschap.
Op dinsdag- en donderdagochtend is er aansluitend aan het ochtendgebed om 8.00 uur een Eucharistieviering.

 

Bijzondere vieringen in augustus


  • Woensdag 1 augustus: feestdag van de heilige Alfonsus de Liguori, stichter van de redemptoristen. Er is een feestelijke eucharistieviering om 11.00 uur en aansluitend bent u uitgenodigd voor een kopje thee of koffie met de bewoners van het klooster.
  • Weekend 11/12 augustus: Amnesty-weekend. We ontsteken de Amnesty-kaars voor de kritische journalist Mehman Huseynov uit Azerbeidzjan die op grond van valse beschuldigingen gevangen zit. Na de viering van zaterdagavond en zondag 11.00 uur kunt u bovendien terecht bij het Amnesty-standje, om een brief te versturen tegen mensenrechtenschendingen op andere plekken in de wereld.
  • Weekend 18/19 augustus: eerste Noveenzondag op weg naar het feest van de heilige van Wittem, Sint-Gerardus Majella op 16 oktober. Vanaf dit weekend zijn de nieuwe Gerardus-gebedsprentjes met noveengebed beschikbaar.
  • Woensdag 15 augustus: feest van Maria Tenhemelopneming, met een eucharistieviering om 11.00 uur.
  • Weekend 25/26 augustus: MIVA-weekend. Na alle vieringen is er een deurcollecte voor de MIVA, de organisatie die missiewerkers in het Zuiden helpt aan noodzakelijke vervoermiddelen.
  • Zondag 2 september: in de viering van 11.00 uur zingt het Alfonsuskoor van de voormalige redemptoristenkerk in Roosendaal. Het koor zingt vooral a capella.

 

Op 19 augustus, derde zondag van de maand, is er van 10.00 tot 11.00 uur gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten in de refter van het klooster. Iedereen die zich met het rectoraat of het klooster verbonden voelt, is van harte welkom.

 


 

Kerkbrief

 

Iedere maand wordt er een kerkbrief uitgegeven met uitgebreide informatie. Lees hier de laatste kerkbrief.

 


 

Kringviering op zaterdagavond

 

Iedere zaterdagavond is er in de Gerarduskapel een Viering van Woord en Gebed. Omdat we in een kring zitten, in de ruimte vóór het altaar, noemen we deze dienst een Kringviering.

 

We steken dan kaarsjes aan onder het zingen van een Taizélied, we luisteren naar de woorden uit de Heilige Schrift die worden uitgelegd, we overdenken in stilte wat ons bezighoudt en we bidden samen. Aan het eind van de viering brengen we de lichtjes bij de icoon van Maria of het beeld van Gerardus.

 

Speciaal de mensen die eens een andere viering willen meemaken dan de vertrouwde eucharistie nodigen we uit om mee te doen!

 

De vieringen beginnen om 19.00 uur. 

Wekelijks rozenkransgebed voor de vrede

 

Iedere donderdag wordt in Klooster Wittem de rozenkrans gebeden voor de vrede. De oorlogen in het Midden-Oosten, de terreur van IS, de spanningen in het oosten van Europa en de voortdurende strijd in Afrika heeft het klooster ertoe gebracht het oude gebruik van het bidden van de rozenkrans weer op te pakken.

Het steeds weer bidden van 'Weesgegroetjes' afgewisseld met 'Onzevaders' heeft een meditatieve werking, het roept de ruimte op om open te staan naar Maria. We willen tot haar bidden voor de vrede en haar vragen ons bij te staan bij alles wat ons overkomt.

Het rozenkransgebed is iedere donderdag van 12.00 tot 12.30 uur.

 


 

Liedavonden

 

Regelmatig worden op maandagavond van 19.00-20.00 uur nieuwe of minder bekende liederen voor de liturgie ingestudeerd. Voorgangers en voorzangers zijn daarbij aanwezig. Maar ook kerkgangers zijn van harte welkom om mee te doen. De repetitie vindt plaats in de Gerarduskapel.