Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Tijden en informatie vieringen

Kerken en kapellen - kaarsje opsteken

 

Klooster Wittem beschikt over een aantal kerken en kapellen die vrij toegangelijk zijn van 8.00 uur tot en met de laatste viering van de dag.
Men kan een kaarsje opsteken bij de H. Gerardus Majella of Maria, OLV van Altijddurende Bijstand, in stilte zitten of bidden. Ook vinden er door de week en in het weekeinde een groot aantal liturgische vieringen plaats.

 

Weekendvieringen

 

Zaterdag19:00 u.Kringviering van Woord en GebedGerarduskapel
Zondag09:00 u.EucharistievieringKloosterkerk
Zondag11:00 u.EucharistievieringGerarduskapel
Zondag18:00 u.EucharistievieringKloosterkerk

 

Vieringen van maandag tot vrijdag

 

Dagelijks om 8.00 uur ochtendgebed en om 18.00 uur avondgebed in de Smartenkapel samen met de kloostergemeenschap.
Op dinsdag- en donderdagochtend is er aansluitend aan het ochtendgebed om 8.00 uur een Eucharistieviering.

 

Overige bijzondere vieringen in november


  • Vrijdag 1 november, Allerheiligen: eucharistieviering om 11.00 uur.
  • Zondagmiddag 3 november, 15.00 uur: Allerzielenviering ter nagedachtenis aan alle overledenen, in het bijzonder aan hen voor wie in het afgelopen jaar de uitvaart was in onze kerk en aan hen van wie in het afgelopen jaar de as werd uitgestrooid op het asstrooiveld in de kloostertuin.
  • Donderdag 7 november, feestdag van de H. Willibrord, patroon van de Nederlandse kerkprovincie en symbool voor de oecumene in ons land. Er is een eucharistieviering om 8.00 uur ’s morgens.
  • Weekend 9/10 november, Willibrordzondag: kanselruil met de protestantse kerk van Vaals-Gulpen.
  • Weekend 9/10 november: Amnesty-wekend. We ontsteken in alle vieringen een kaars voor de medewerkers van Kulluna Muwatinun die werken aan verzoening tussen verschillende religies in Syrië en in Irak. Na de viering van zaterdagavond en zondag 11.00 uur kunt u brieven versturen tegen mensenrechtenschendingen elders in de wereld.
  • Zondag 17 november: in de viering van 11.00 uur zingt het Gemengd Zangkoor Partij-Wittem bij gelegenheid van hun 50-jarig jubileum.
  • Zondag 1 december: eerste zondag van de Advent.

Kerkbrief

 

Iedere maand wordt er een kerkbrief uitgegeven met uitgebreide informatie. Lees hier de laatste kerkbrief. 


Kringviering op zaterdagavond

 

Iedere zaterdagavond is er in de Gerarduskapel een Viering van Woord en Gebed. Omdat we in een kring zitten, in de ruimte vóór het altaar, noemen we deze dienst een Kringviering.

We steken dan kaarsjes aan onder het zingen van een Taizelied, we luisteren naar de woorden uit de Heilige Schrift die worden uitgelegd, we overdenken in stilte wat ons bezighoudt en we bidden samen. Aan het eind van de viering brengen we de lichtjes bij de icoon van Maria of het beeld van Gerardus.

Speciaal de mensen die eens een andere viering willen meemaken dan de vertrouwde eucharistie nodigen we uit om mee te doen!

De vieringen beginnen om 19.00 uur.


Wekelijks rozenkransgebed voor de vrede

 

Iedere donderdag wordt in Klooster Wittem de rozenkrans gebeden voor de vrede. De oorlogen in het Midden-Oosten, de terreur van IS, de spanningen in het oosten van Europa en de voortdurende strijd in Afrika heeft het klooster ertoe gebracht het oude gebruik van het bidden van de rozenkrans weer op te pakken.

Het steeds weer bidden van 'Weesgegroetjes' afgewisseld met 'Onzevaders' heeft een meditatieve werking, het roept de ruimte op om open te staan naar Maria. We willen tot haar bidden voor de vrede en haar vragen ons bij te staan bij alles wat ons overkomt.

Het rozenkransgebed is iedere donderdag van 12.00 tot 12.30 uur. 


Een uurtje zingen

 

Regelmatig worden op maandagavond van 19.00-20.00 uur nieuwe of minder bekende liederen voor de liturgie gezongen. Voorgangers en voorzangers zijn daarbij aanwezig. Maar ook kerkgangers zijn van harte welkom om mee te doen. De repetitie vindt plaats in de Gerarduskapel.