Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Dopen en Trouwen

Dopen in Wittem

in de Rooms-Katholieke Kerk is het de gewoonte dat ouders die hun kind christelijk willen opvoeden als baby aanbieden voor de doop. Met het sacrament van het doopsel wordt het kind opgenomen in de geloofsgemeenschap van de kerk.

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen een afspraak maken met een van de pastores via de receptie van Klooster Wittem. Ook als je er nog niet zeker van bent, kun je altijd een gesprek aanvragen. Jullie kunnen de mogelijkheden en de inhoud van de viering samen bespreken.

Je kunt je kind laten dopen in een aparte doopviering, bij voorkeur op de zondagmiddag. Het is ook mogelijk het te laten dopen in de eucharistieviering op zondag; ofwel in de Paaswake, het feest van het nieuwe leven.


Voor informatie over de mogelijkheden, of een afspraak met een pastor, kan men contact opnemen met de receptie van het klooster. Dat kan ook telefonisch, dagelijks van 9 tot 17 uur: 043 450 1741.

 

Trouwen in Wittem

In de viering van het kerkelijk huwelijk wordt God gevraagd om bescherming voor de echtgenoten in goede en kwade dagen, rijkdom en armoede, ziekte en gezondheid.

Het huwelijk is in de katholieke kerk een sacrament dat echtgenoten elkaar toedienen. Wanneer twee partners (om wat voor reden dan ook) niet kiezen voor een kerkelijk huwelijk, kunnen zij altijd om zegen vragen over hun relatie.

Het ligt voor de hand dat de kerkelijke huwelijksviering plaatsvindt in de parochiekerk van (een van) beide partners. Maar wie niet in Wittem-Partij woont, kan toch redenen hebben om in Klooster Wittem te willen trouwen, al dan niet met een ‘eigen’ voorganger.

Het paar kan de mogelijkheden en de inhoud van de viering bespreken met de voorganger. En  als men nog niet zeker is, kan men altijd een gesprek aanvragen met een van de pastores.

De kerkelijke viering vindt plaats in de Kloosterkerk of de Gerarduskapel. Aan de huwelijksviering gaat altijd een voorbereiding vooraf; in het dekenaat worden gespreksgroepen georganiseerd.  

Het is ook mogelijk (eventueel in combinatie voorafgaand) het burgerlijk huwelijk in de Kloosterbibliotheek te sluiten. Klooster Wittem heeft verder alles in huis om de inwendige mens op zo’n feestelijke dag te verzorgen.


Voor informatie over de mogelijkheden en de kosten, of een afspraak met een pastor, kan men contact opnemen via de receptie van het klooster. Dat kan ook telefonisch, dagelijks van 9 tot 17 uur: 043 450 1741.