Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Geschiedenis

Korte geschiedenis van het klooster Wittem

 

In 1732 liet de Westfaalse graaf Ferdinand van Plettenberg naast zijn kasteel Wittem een slotkapel met een klooster bouwen. De zielzorg vertrouwde hij toe aan paters capucijnen uit Keulen. Zestig jaar later werden ze verdreven door de Franse revolutie. Het klooster raakte verwaarloosd. In 1836 werd het klooster weer in gebruik genomen door de redemptoristen (een in Napels opgerichte congregatie met als officiële naam: Congregatie van de Allerheiligste Verlosser).

 

Opledingshuis

Klooster Wittem was tot de zestiger jaren vooral het opleidingshuis van de redemptoristen. Omdat het studentenaantal groeide, besloot men in 1895 het oude kapucijnerklooster af te breken en een groot nieuw klooster te bouwen. Zo kreeg het klooster de huidige aanblik.

 

Bedevaartsplaats

Wittem heeft vooral landelijke bekendheid vanwege H. Gerardus Majella, een van de eerste redemptoristen, die van 1726 tot 1755 leefde in het bergland rond Napels in Zuid-ltalië. Deze kloosterbroeder ontwikkelde zich tot een raadsman voor vele mensen, die hij - vaak op wonderlijke wijze - hulp en uitkomst bood. Vanwege zijn zwakke gezondheid werd hij slechts 29 jaar oud. Na zijn heiligverklaring in 1904 preekten de ‘paters van Wittem' in het hele land over deze Zuid-Italiaanse medebroeder. Op die manier werd Gerardus Majella ook onder de Nederlandse katholieken populair. Het aantal pelgrims naar Wittem groeide, de kerk werd te klein en er kwam eerst een houten noodkapel, die in 1961 vervangen werd door de huidige Gerarduskapel. In 1995 werd daar een devotieruimte aan toegevoegd, waarin het Gerardusbeeld werd geplaatst.

 

Veelzijdig centrum

Jaarlijks bezoeken meer dan 150.000 mensen dit bedevaartsoord. Vroeger kwam men vooral in grote groepen; nu vooral individueel en minder gericht op de volksheilige. Klooster Wittem ontwikkelt zich daardoor de laatste jaren o.a. tot een toeristische plek voor bezinning en inspiratie. Ook de Kloosterbibliotheek speelt hierbij een belangrijke rol voor muziekuitvoeringen, lezingen en tentoonstellingen.

 


 

Verder lezen...

 


Een uitgebreid verhaal over de geschiedenis en de cultuurhistorie van kerken en kapellen vindt u hier.

 

Een achtergrondverhaal over de monumentale Kloosterbibliotheek vindt u hier.