Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Kloostergemeenschap

Kloostergemeenschap Wittem

 

De kloostergemeenschap Wittem bestaat uit bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

 

Bewoners

In het redemptoristenklooster woont een communiteit van zeven personen. Hiervan zijn vier pater-redemptorist, een zuster van een andere congregatie en een geassocieerd echtpaar. Zij delen met elkaar het dagelijks leven, de gebedsmomenten en de maaltijden.

Iedere bewoner draagt op zijn/haar eigen wijze en met zijn/haar mogelijkheden bij aan een goed leef- en werkklimaat in Klooster Witem,

 

Medewerkers

Voor de vele activiteiten in Wittem is er personeel aangesteld. In totaal zijn er ongeveer 20 betaalde krachten. De meesten werken in deeltijd. Zij doen pastoraal werk en vervullen taken aan de receptie, in de boekwinkel, in de kosterij, in de Gerarduszaal en Kloosterbibliotheek, voor de Gerarduskalender, in de keuken, in de huishouding en ter ondersteuning van de hele organisatie.

 

Vrijwilligers

Het vele werk dat er in Wittem gebeurt kan niet zonder de inzet van ruim honderd vrijwilligers. Zij ondersteunen het werk in Wittem op bijna alle bovengenoemde terreinen en op veel verschillende manieren.

We kunnen altijd nieuwe, enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers gebruiken. Zie daarvoor op deze pagina.