Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Uitvaart, Avondwake en Asverstrooiing

Uitvaart in Klooster Wittem

Vandaag de dag zijn er vele vormen om het afscheid van onze doden te vieren. Gelovigen kunnen kiezen voor een kerkelijke uitvaart, waarin leven en sterven in herinnering worden gebracht en waarin de hoop op voortleven kan worden uitgesproken en uitgezongen.

Het ligt voor de hand dat de viering van de uitvaart in de eigen parochiekerk plaatsvindt. Maar als u niet in Wittem-Partij woont, kunnen er bijzondere redenen zijn dat de keuze valt op Klooster Wittem. Als er geen voorganger van het klooster beschikbaar is, of als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u een ‘eigen’ voorganger vragen. 

De uitvaart gebeurt meestal in de vorm van een eucharistieviering; maar een woord- en gebedsdienst is ook een goede mogelijkheid. Nabestaanden kunnen zelf mee vorm geven aan het afscheid. Daarbij wordt - zo mogelijk - rekening gehouden met eventuele wensen van de overledene.

In onze vieringen geven we de voorkeur aan samenzang, waarbij het Kerkkoor Partij-Wittem ondersteuning biedt.

Ook bestaat de mogelijkheid van een (al dan niet religieuze) plechtigheid in de Kloosterbibliotheek.

Het is mogelijk om de uitvaart vooraf te laten gaan door een avondwake. Meer informatie hier.

Klooster Wittem biedt ook de mogelijkheid om een koffietafel te serveren of een condoleancebijeenkomst.

In de Kloostertuin is een asstrooiveld ingericht (zie hieronder).

 

Voor een uitvaart, een koffietafel of condoleancebijeenkomst kan men een afspraak maken via de receptie van het klooster. Dat kan telefonisch, dagelijks van 9 tot 17 uur: 043 450 1741.

 

De avondwake in Wittem

Op de vooravond van een uitvaart is het mogelijk in Klooster Wittem een wake te houden. In de drukte na het overlijden is de avondwake een rustpunt: een wachten - waken - als voorbereiding op het definitieve afscheid de dag erna. In dit samenzijn in de avond geven we uitdrukking aan gevoelens van verdriet en machteloosheid, maar ook misschien van dankbaarheid.

De avondwake wordt steeds geleid door twee geschoolde vrijwilligers. Deze voorgangers overleggen met de nabestaanden over de wensen en mogelijkheden voor de invulling van de wake; ook kunnen zij in de viering zelf een taak of rol vervullen.


De vraag voor een avondwake kan kenbaar worden gemaakt bij de pastor die voorgaat in de uitvaart of via de receptie van het klooster. Dat kan telefonisch, dagelijks van 9 tot 17 uur: 043 450 1741.

 

De asverstrooiing in Wittem

Het verstrooien van de as is een soort laatste afscheidsceremonie. Het vormt de voltooiing van het afscheid van de overledene in het crematorium.

Nabestaanden zoeken dan vaak een plek, met een bijzondere betekenis voor de overledene om zijn/haar as uit te strooien en hem/haar te gedenken. In de Kloostertuin van Wittem is daartoe een speciaal asstrooiveld ingericht. Hier kan de as worden uitgestrooid van een overledene die een speciale verbondenheid voelde met Klooster Wittem en ook een naamplaatje. De asverstrooiing gebeurt altijd op afspraak en onder begeleiding van een van de pastores van Wittem. Deze overlegt met u over de wensen met betrekking tot de wijze van het verstrooien van de as en het aanbrengen van een naamplaatje op de gedenkzuil, waarmee de naam van de overledene niet verloren gaat. Uiteraard bestaat de mogelijkheid voor het uitspreken van een eigen tekst of gedicht.

Het is mogelijk om aansluitend in het Klooster samen te komen waarbij u koffie/thee en vlaai kunt gebruiken of (van maandag tot vrijdag) een koffietafel. 


Neem voor meer informatie of om een afspraak te maken contact op met Nan Paffen 043 - 450 9204 of per mail.