Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Vrijwilliger worden

Vrijwilligers in Klooster Wittem

 

Klooster Wittem is - al ruim 175 jaar - een centrum voor pastoraat en christelijke inspiratie, met een breed aanbod van religieuze en culturele activiteiten. Deze activiteiten zijn mogelijk doordat de kloostergemeenschap naast de bewoners ook bestaat uit ruim twintig personeelsleden en ongeveer 150  vrijwilligers. Klooster Wittem zou niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. Vele mensen uit het de regio leveren een belangrijke bijdrage aan alles wat in het klooster gebeurt: in de Kloosterkerk en de kapellen, de Kloosterboekhandel, de Kloosterbibliotheek, de Kloosterrefter  en de Gerarduszaal. Onder het personeel en de vrijwilligers leeft een leuke en collegiale sfeer.
Misschien is het iets voor u om mee te werken als vrijwilliger. Kijk dan naar de vacatures hieronder en neem contact op met dhr. Frans Meijers. Dat kan telefonisch via de receptie (043 450 1741) of via e-mail. Hij kan met u overleggen over een passende taak, een bezigheid die past bij uw interesses en die nuttig en zinvol is voor het klooster. Lopende vacatures

 

Gastvrouwen en -heren

Ieder jaar bezoeken vele groepen uit verre omstreken per bus Klooster Wittem, ofwel voor een bedevaart ofwel voor een rondleiding. Deze groepen wordt vaak een dagprogramma aangeboden, met een lunch of koffiedrinken in de Kloosterrefter. Voor deze dagen zijn we op zoek naar personen die assisteren bij de ontvangst en de bediening, die de bezoekers de weg wijzen in het klooster en hun vragen beantwoorden.

 

Onderhoud Kloosterbibliotheek

Vanwege het veelvuldig gebruik als cultureel centrum vraagt de grote ruimte van de Kloosterbibliotheek om permanent onderhoud. De boekenkasten op de gaanderijen en de balustrades moeten  regelmatig worden afgestoft. Een groepje van enkele mensen komt maandelijks een ochtend bijeen om een deel van de bibliotheek schoon en stofvrij te maken; binnen een jaar is de hele bibliotheek aan de beurt geweest. Deze groep heeft door het wegvallen van enkele leden dringend versterking nodig.

  

Collectanten

In elke viering wordt gecollecteerd. Dat is geen moeilijke, maar wel een verantwoordelijke taak. Vooral betrouwbaarheid is belangrijk. We zoeken iemand die regelmatig een van de vieringen op zondag bezoekt of wil gaan bezoeken.


Horecamedewerker Gerarduszaal

De monumentale kloosterbibliotheek van de redemptoristen te Wittem is veelvuldig in gebruik als cultureel podium. Ook worden er presentaties en studiedagen georganiseerd. De activiteiten worden ondersteund vanuit de Gerarduszaal, de horecagelegenheid  van de kloosterbibliotheek. De beheerder van de Gerarduszaal wordt ondersteund door een leuke groep vrijwilligers die helpen met o.m. uitserveren van spijs en drank. Wij zijn op zoek naar iemand die zin heeft om door de week, ’s-avonds en/of in het weekend mee te helpen in de Gerarduszaal.


Cantors en/of lectoren in de weekendvieringen

De taak van de cantor is het voorzingen van de gezangen en de gemeenschap uit te nodigen tot meezingen. De taak van de lector is het voordragen van lezingen en gebeden. In Wittem is het de gewoonte dat de lector ook assisteert bij de Tafeldienst en het uitreiken van de communie.

De taken van cantor en lector worden gecombineerd. U kunt zich ook aanmelden enkel voor de taak van lector. Wij zoeken personen met een inspirerende houding, een goed stemgebruik en de bereidheid om zich hierin verder te bekwamen. We vragen de bereidheid van een flexibele inzet bij de roostering (plm. 1 x 2 wkn). Voor de cantores strekt bekendheid met ons repertoire  tot aanbeveling.

 

Vijverliefhebber

Steeds vaker komen toeristen en bezoekers naar Klooster Wittem vanuit een historische en culturele of religieuze interesse. Al die mensen maken graag een wandeling in onze prachtige kloostertuin.

In onze tuin bevindt zich een vijver die goed is aangelegd, maar regelmatig onderhoud nodig heeft. Daarom zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die het onderhoud wil doen en die enige ervaring daarmee heeft. 

Afhankelijk van het seizoen kost dit één dagdeel  per week of twee weken (naar eigen inzicht in te plannen).