Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Ziekenpastoraat

Pastoraat voor zieken

Wanneer iemand ernstig ziek wordt, kunnen veel vragen opkomen. Waarom overkomt je dit nu? Hoe kun je nog in het leven blijven geloven? De God op wie je vertrouwde blijkt misschien opeens ver weg te zijn…  Het kost strijd om met de nieuwe situatie om te gaan. Kan God je toch sterken?

Aan zieken die dat wensen, kan Klooster Wittem pastorale begeleiding geven.

De Kerk geeft voor zieken de mogelijkheid van het sacrament van de ziekenzalving. Dit heilig teken van Godswege is erop gericht de zieke nieuwe levenskracht te geven en te sterken in zijn of haar lijdensweg. De ziekenzalving wordt toegediend bij ernstig zieken of mensen die (bijv. door ouderdom) sterk verzwakt zijn. Het heeft de voorkeur dat de zieke ‘bij kennis’ deze zalving met olie  ontvangt in de kring van familie en dierbaren. Ze is ook herhaalbaar.

Misschien hebt u behoefte aan pastorale begeleiding bij de ziekte van uzelf of een familielid, of u wenst de toediening van een ziekenzalving. U kunt via de receptie altijd om een gesprek vragen. Als u dat wilt, kan zo’n gesprek gaan over de mogelijkheid van een ziekenzalving, of misschien wel de twijfels die u er bij hebt. Mocht u graag de ziekenzalving ontvangen, dan kan daarvoor een afspraak worden gemaakt.


Voor een gesprek met een pastor kunt u een afspraak maken bij de receptie van het klooster. Dat kan ook telefonisch, dagelijks van 9 tot 17 uur: 043 450 1741.