Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Nieuws

Impulsdag voor geestelijk verzorgers en begeleiders

 

Op zaterdag 5 oktober organiseert de Wittemer Leergangen voor de derde keer de ‘Impulsdag’ voor pastores en geestelijk verzorgers/begeleiders met de jaarlijkse ‘Henk Manderslezing’ als vertrekpunt. De inleidende lezing “Hebben we (nog) wat te vertellen..?” wordt verzorgd door prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie aan de Universiteit van Tilburg.

In de voordracht overdenkt professor Borgman de vraag wat voor professionals binnen het pastoraat en geestelijke begeleiding een dragend en verbindend verhaal is en kan zijn. Juist ook in een samenleving die gekenmerkt wordt door fragmentarisering en individualisering.

Een belangrijke invalshoek van huidig reflecteren en theologiseren is de centrale plaats van de beleving van mensen. Ervaringen van degene voor wie pastores en geestelijke verzorgers/begeleiders er willen zijn, maar ook vanuit de ervaringen van de professional als uitvoerende. Collega’s uit het beroepsveld gaan vanuit hun persoonlijke perspectief en bevindingen in op de voordracht. Op deze Impulsdag reageren Bert Boumans (onderwijs), Ben Simons (zorg), René Pisters (basispastoraat) en Ellie Smeekens (diaconaal pastoraat) vanuit hun werkperspectief op de inleiding van Erik Borgman. In het middaggedeelte worden de ervaringen verder uiteengezet in vier werkgerelateerde groepen.

De Impulsdag in kloosterbibliotheek Wittem start om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De bijdrage is  € 25,00 p.p. (incl. kloosterlunch). Deelname is enkel mogelijk via aanmelding met een email aan philippe.cremers@kloosterwittem.nl