Archief      Contact      Links      Sitemap   
     

 
Wittemer Allee 32 • 6286 AB Wittem • +31 (0)43 450 1741 •  info@kloosterwittem.nl
    Klooster Wittem - Rectoraat

Rectoraat HH. Alfonsus de Liguori en Johannes Nepomucenus

 

Aan klooster Wittem is een kleine parochie (formeel een rectoraat) verbonden, het rectoraat van de HH. Alfonsus de Liguori en Johannes Nepomucenus (dit is ook de naam van de kloosterkerk). Het rectoraat omvat het dorp Partij-Wittem en het buurtschap Cartils.

 

Het rectoraat heeft een kerkbestuur van 3 personen: pater Henk Erinkveld C.ss.R. (rector van het klooster), Jan Grond (secr.) en Jo Peters (lid).

Het rectoraat heeft enkele eigen groepen en activiteiten:

  • een gemengd zangkoor
  • een werkgroep gezinsvieringen
  • een werkgroep kindernevendienst
  • een Bronk-comité

 

Jaarlijks worden de kinderen van groep 4 voorbereid op de Eerste Communie en de kinderen van groep 8 op het H. Vormsel. Het Vormsel gebeurt samen met kinderen van Eys, Wahlwiller en Nijswiller.

Een belangrijke activiteit van het rectoraat is de jaarlijkse Bronk of Sacramentsprocessie. Deze trekt in principe altijd op de zondag vóór Sacramentsdag, ofwel de zondag ná Pinksteren. Voor een video-impressie van de Bronk in 2014 zie hier.

In de parochiegids is meer informatie te vinden over het rectoraat. Verder komt ieder jaar in januari een 'rectoraatsbrief' uit, een soort jaarverslag over het voorafgaande jaar.