AGENDA                

De verbouwing is bijna klaar!


Aanmelden rondleidingen op woensdag en zaterdag


Aanmelden voor vieringen op zondagmorgen verplicht!

Klooster Wittem is een actieve religieuze gemeenschap in het Nederlandse heuvelland. Er zijn dagelijkse gebedsmomenten en vieringen en er wordt samen geleefd en gewerkt.
Vaste bezoekers en gasten ontsteken er vele kaarsen in een van de kapellen van het pelgrimsoord. Het hele jaar door zijn er bezinnende en inspirerende activiteiten onder de noemer 'Pleisterplaats voor de Ziel'.
Met een eigen kloosterboekwinkel en verstillende kloostertuin die dagelijks open zijn, heeft Klooster Wittem ongelooflijk veel te bieden.